Jeśli chcesz zostaw komentarz poniżej.

Daj znać czy artykuł był pomocny i udostępnij swoim znajomym.

22 sierpnia 2018
Meridiany główne i dodatkowe Rozważania na temat meridianów należy zacząć od pytania co to są meridiany? Meridiany są to niewidoczne kanały energetyczne, nazywane też południkami lub
27 czerwca 2018
Niewidzialna energia Qi   Krążenie energii Qi według koncepcji Chińskiej znajduje podstawę w chińskiej filozofii medycyny. Zgodnie z nią niewidoczna energia witalna przepływa przez każdy żywy organizm,
26 czerwca 2018
Emisja i przepływ energii kanałami energetycznymi   Hinduskie przekonanie w temacie krążenia energii bazuje na hinduskiej filozofii medycyny tradycyjnej. Według niej energia wzbudza się w systemie czakr
14 maja 2018
Masaż japoński Shiatsu   Japoński masaż Shiatsu jest połączeniem masażu punktowego, stosowanego na punkty akupunkturowe,  z masażem całego ciała, wykorzystującym techniki masażu szwedzkiego.   Masaż w Japonii stosowany

Polecane artykuły

Energia Qi, przepływając regularnie przez wszystkie tkanki ustroju, w stabilny sposób utrzymuje balans między jego elementami – narządami. Stan równowagi trwa dotąd aż dowolny czynnik nie naruszy wewnętrznego komfortu. Całkiem intuicyjne prawda? W momencie, gdy któryś z pięciu elementów – narządów doświadczy nadmiernego pobudzenia lub wręcz przeciwnie, zostanie w jakiś sposób osłabiony, wówczas dochodzi do zachwiania harmonii, co z kolei powoduje chorobę. A jak temu przeciwdziałać? Tok postępowania leczniczego ma na celu redukcję pobudzenia, czyli ograniczenia nadmiaru, lub uzupełnienia stanu niedoboru.

Prawo Pięciu Elementów

 

Prawo Pięciu Elementów, lub jak kto woli Prawo Pięciu Żywiołów lub Przemian jest przewodnim terminem medycyny chińskiej. Wedle tego prawa stymulatorem porządku wszechświata jest wzajemna ścisła interakcja pięciu elementów, tudzież żywiołów, a są nimi: drzewo, ogień, ziemia, metal i woda.

 

Człowiek jest nieodłącznym elementem wszechświata, zatem jak każdy z elementów, on też podlega procesom przemian występującym w przyrodzie. Z racji tego przyjmuje się, że pięć komponentów przyrody utożsamia się z narządami wewnętrznymi organizmu człowieka, odpowiednio:

 

drzewo – wątroba
ogień – serce
ziemia – śledziona
metal – płuca
woda – nerki

 

Narządy te, każdy z osobna pozyskują energię z innych, co świadczy o tym, że są typu yin. Nazwane zostały narządami pełnymi lub też narządami Zang. Poszczególnym narządom jest przyporządkowany inny narząd, zwany narządem odżywczym:

 

wątroba – pęcherzyk żółciowy
serce – jelito cienkie
śledziona – żołądek
płuca – jelito grube
nerki – pęcherz moczowy

 

Narządy odżywcze są producentami energii, dlatego przyporządkowuje się je pod typ yang. Zwane są narządami pustymi lub też narządami Fu.

 

W naturze bez przerwy mają miejsce dwustronne relacje wzajemnego pobudzania i destrukcji oraz przeciwdziałania. W odniesieniu do pięciu elementów, są to więzi:

 

  • twórczo-poudzająca,

  • destrukcyjno-hamująca.


W organizmie człowieka, zależności między pięcioma narządami przebiegają w identyczny sposób.

 

 

Energia typu yang Energia typu yin
ciepło
dzień
ogień
słońce
radość
jasność
niebo
rodzaj męski
zimno
noc
woda
księżyc
smutek
ciemność
ziemia
rodzaj żeński

 

 

Energia typu yang Energia typu yin
ciepło
dzień
ogień
słońce
radość
jasność
niebo
rodzaj męski
zimno
noc
woda
księżyc
smutek
ciemność
ziemia
rodzaj żeński

Wyróżnia się dwie odmiany energii Qi: energie yang oraz yin, stanowiące dwa graniczne i przeciwstawne formy Qi, symbolizujące dwie graniczne i przeciwstawne funkcje organizmu.

 

Dwoista energia Qi to dwa odmienne współistniejące bieguny, nie zdolne do istnienia oddzielnie. Funkcjonują we wzajemnych ścisłych powiązaniach, przeplatają się i wywierają wpływ na siebie wzajemnie, kształtując harmonię, stanowiącą fundament prawidłowego działania każdego narządu z osobna i sprawnego organizmu jako całości.

 

Yin i yang występują we wszechświecie, naturze, a także bezpośrednio w organizmie człowieka. Charakteryzują się nieprzerwalną rotacją i korelacją. Obie formy energii podlegają ciągłym zmianom, przenikają się i łączą tak, że każda z nich zawiera cząstkę drugiej. Zaburzenie przyjętego ładu między yang i yin utrudnia prawidłowe zachodzenie wszelkich procesów przemian, a u człowieka wywołuje choroby. Yin i yang można porównać do autonomicznego układu nerwowego, w którym yang odgrywa rolę układu współczulnego, a yin przywspółczulnego. Zasadniczo wszystko co istnieje można podzielić na yang i yin.

Energia Qi i jej formy yang i yin

 

Podstawowym pojęciem chińskiej filozofii medycyny jest energia Qi, która z założenia jest niewidzialna i przemieszcza się we wszelkich żywych organizmach bez wyjątków, krążąc niewidocznymi kanałami, nazywanymi meridianami, czyli południkami. W każdym zdrowym organizmie Qi nieustająco obiega każdy meridian, podtrzymując równowagę pomiędzy wszystkimi tkankami ustroju ludzkiego oraz zachowując ich optymalne funkcjonowanie. Wystąpienie dowolnej dolegliwości organizmu człowieka wynika z zachwiania wewnętrznej równowagi wywołanej zakłóceniami w przepływie owej energii. Innymi słowy, skutkiem utrudnienia swobodnego przebiegu energii w meridianach będzie pewna dysfunkcja organizmu,

 

Qi jest złożona z  trzech rodzajów energii różnego pochodzenia:

 

  • energii wrodzonej – otrzymywanej podczas narodzin,

  • energii pożywienia – pochodzącej z układu oddechowego i trawiennego,

  • energii zewnętrznej – dostarczanej ze wszechświata.

 

Bieg energii przez organizm jest oparty na cyklu dobowym. Non stop, przez 24 godziny reguluje pracę organizmu. Analiza okresów aktywności pojedynczych narządów umożliwia wykonanie podziału na narządy dzienne, dzienno-nocne oraz nocne. Istotą leczenia w medycynie starochińskiej jest odblokowanie kanałów energetycznych i udrożnienie przepływu Qi w organizmie. Ten efekt można uzyskać przez zastosowanie różnorodnych form manualnego oddziaływania na punkty akupunkturowe, umiejscowione na meridianach.

 

Energia Qi jest bezwzględnie związana z regułą Pięciu Elementów.

 

Koncepcje niewidzialnej energii

 

Rozważania warto zacząć od tezy, że ani medycyna komplementarna, ani medycyna akademicka nie kwestionuje obecności pewnej energii krążącej w żywych organizmach, pobudzając ich procesy życiowe. Zatem bez względu na to z jakim systemem, czy światopoglądem mamy do czynienia przekonania w stosunku to istnienia tej energii są zgodne, że żadne złożone reakcje biochemiczne na poziomie komórkowym nie byłyby w stanie zachodzić bez ustawicznego dopływu energii.

 

Pochodzeniem terminu energia jest greckie określenie en’ergeia, które oznacza działanie, aktywność oraz  moc, toteż skłonność i zdolność do intensywnych zmagań. W zależności od orientacji kulturowej medycyna alternatywna nazywa ową energię w różnoraki sposób, nadając jej między innymi  brzmienie: energia życia, energia witalna, bioenergia, dech życia, siła życia, a nawet wibrująca energia. Współistnieją także nazwy własne nadane przez języki różnych narodów. Przykładowo Chińczycy nazywają ją Qi (czytane jako czi), Japończycy Ki, Hindusi Prana, Koreańczycy Kichol, Tajowie Lom, Tybetańczycy Lung, Polinezyjczycy Mana, Hebrajczycy Rauh, a starożytni Grecy używali nazwy Pneuma.

 

W tradycyjnej medycynie orientalnej w gruncie rzeczy pod uwagę brane są dwie koncepcje wykorzystywane w praktyce terapeutycznej, które wyjaśniają krążenie energii w ludzkim organizmie:

 

  • starochińska koncepcja krążenia energii,

  • starohinduska koncepcja krążenia energii.

 

Hinduska koncepcja krążenia energii jest o wiele bardziej skomplikowana niż Chińska koncepcja krążenia energii, która z uwagi na swoją bardziej przystępną formę w Polsce jest bardziej rozpowszechniona. Warto więc przyjrzeć się jej bliżej.

 

 

 

Podstawy filozofii medycyny orientalnej

 

Filozofia medycyny wschodu jest oparta na uznaniu nieodłącznego parytetu ciała fizycznego człowieka z otaczającymi je ciałami energetycznymi: eterycznym, mentalnym i duchowym, a także permanentnie krążącą energią, integrującą te ciała. A więc jaka to energia krąży w ciele człowieka?

 

Medycyna orientalna: niewidzialna energia krążąca w ciele człowieka
12 maja 2018

Masaż Leczniczy

Masaż Leczniczy

Fanpage:

Dowiedz się jak wykonać masaż na

Kontakt

Masaż Leczniczy

Jak wykonać masaż

Do góry

Do góry